Vår mission

 

Problemet

Många multisjuka äldre drabbas tyvärr av läkemedelsrelaterade problem. Problem som i många fall leder till sjukhusvård och/eller sämre livskvalitet. Läkemedelsrelaterade problem och de gigantiska kostnader som de för med sig är en stor internationell utmaning.

Lösningen

Vårt bidrag i kampen mot felmedicinering är det digitala Quantum Satissystemet vilket kraftigt underlättar arbetet vid förskrivning av läkemedel till äldre eller i samband med läkemedelsgenomgång.

Användning av QSsystemet inom vård och omsorg leder till mindre risk för läkemedelsrelaterade problem samt lägre kostnader för vård som är läkemedelsrelaterad.

Med anledning av att det finns stora behov av ett kvalificerat stöd vid förskrivning av läkemedel och läkemedelsgenomgångar, sker nu en internationell lansering av QSsystemet.

 

Professor Johan Fastbom

Professor Johan Fastbom är visionären vars algoritmer stärker QS System på Quality Pharma.

Han tog sin examen i medicin vid Karolinska Institutet 1984 där han 1988 också doktorerade i farmakologi med avhandlingen “Adenosinreceptorer i centrala nervsystemet, autoradiografiska och funktionella studier.” Under perioden 1990-1994 arbetade han som läkare och sedan konsult vid klinisk farmakologisk avdelning vid Karolinska sjukhuset. Mellan 1992 och 1993 var han husansvarig inom internmedicin vid Karlskoga sjukhus. 1994 blev han specialist i klinisk farmakologi vid Karolinska universitetssjukhuset i Solna och 1998 docent i geriatrisk farmakologi vid Karolinska Institutet.

Från 1994 till 2002 anställdes han som senior forskare vid den dåvarande Neurotec -avdelningen och från 2002 till 2011 som universitetslektor vid Karolinska Institutets åldringsforskningscenter (ARC), en tjänst som fortfarande upptar de flesta av hans arbetstider. Sedan 2000 har han också haft en 40 procent projektanställd tjänst vid Socialstyrelsen som utreder läkemedelsfrågor och sedan 2002 har han varit konsult på geriatriska kliniken vid Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge. Johan Fastbom utnämndes till professor i geriatrisk farmakologi vid Karolinska Institutet 2011.

Professor Johan Fastbom

Professor Johan Fastbom är visionären vars algoritmer stärker QS System på Quality Pharma.

Han tog sin examen i medicin vid Karolinska Institutet 1984 där han 1988 också doktorerade i farmakologi med avhandlingen “Adenosinreceptorer i centrala nervsystemet, autoradiografiska och funktionella studier.” Under perioden 1990-1994 arbetade han som läkare och sedan konsult vid klinisk farmakologisk avdelning vid Karolinska sjukhuset. Mellan 1992 och 1993 var han husansvarig inom internmedicin vid Karlskoga sjukhus. 1994 blev han specialist i klinisk farmakologi vid Karolinska universitetssjukhuset i Solna och 1998 docent i geriatrisk farmakologi vid Karolinska Institutet.

Från 1994 till 2002 anställdes han som senior forskare vid den dåvarande Neurotec -avdelningen och från 2002 till 2011 som universitetslektor vid Karolinska Institutets åldringsforskningscenter (ARC), en tjänst som fortfarande upptar de flesta av hans arbetstider. Sedan 2000 har han också haft en 40 procent projektanställd tjänst vid Socialstyrelsen som utreder läkemedelsfrågor och sedan 2002 har han varit konsult på geriatriska kliniken vid Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge. Johan Fastbom utnämndes till professor i geriatrisk farmakologi vid Karolinska Institutet 2011.