Bli en jämlik partner i din vård

Lägg in dina läkemedel.

Skriv ut analysen.

Diskutera med din Läkare.

Det är inte ovanligt att läkare har ofullständig information om vilka läkemedel en patient använder.

 

Om man använder många läkemedel ska man vara särskilt uppmärksam.

Läkemedel behöver följas upp och man behöver också vara vaksam på eventuella oönskade sidoeffekter.

Med hjälp av QS senior kan du enkelt på några minuter och utan kostnad få hjälp att skapa en lista över de läkemedel du tar och dessutom testa deras lämplighet och eventuella biverkningar. Du, eller en anhörig, skriver snabbt in dina mediciner, doseringen och orsaken till att du tar dem.

Sedan fyller du i en lista över vilka symtom du upplever att du har.

QS senior gör en analys av det som är inskrivet och tar fram ett antal diskussionsfrågor som gäller just dig, dina symtom och lämpligheten i den läkemedelsbehandling som just du har.

Läkemedelslistan, symtomlistan och diskussionsfrågorna tar du lämpligen med när du träffar din läkare som då får ett bättre underlag för sina bedömningar och vid behov en diskussion med dig om din läkemedelsbehandling.

QS senior hittar du här >>

Klicka här för att kontakta oss

Välkommen till Quantum Satis

Kraften i QS

Quantum Satis är ett webbaserat medicinskt utvärderingsverktyg som används av läkare för att identifiera potentiella biverkningar.

Det är nu tillgängligt för dig, din familj eller anhöriga som ett komplement till din hälso- och sjukvård.

Genom att analysera dina nuvarande läkemedel och kombinera detta med dina symptom och diagnoser, kan Quantum Satis tillhandahålla en detaljerad analys skräddarsydd för dig.

Analysen visar problemområden och avslöja biverkningar och andra risker med din läkemedelsanvändning.

Quantum Satis är webbaserat så du kan alltid använda det om du har tillgång till internet och en webbläsare. Oavsett plats, dag och tid på dygnet.

Vi står på din sida

Resultaten av analysen kan du skriva ut och ta med till din läkare som underlag för diskussion. Med ditt samtycke kan din läkare öppna och analysera informationen i Quantum Satis och ni kan gemensamt komma överens om det fortsatta behandlingsförloppet.

QS bidrar till ett förbättrat samarbete mellan patient och läkare.

Läs mer och se en demonstration här Livsviktiga Samtal: Digital tjänst för läkemedelshantering som räddar liv – eHealth Arena