Nyheter

Quality Pharma samarbetar med
Strong Room

Fredagen den 17 September 2021

Rapport om upprepade sjukhusinläggningar av äldre

 

Artikel: klicka här
Rapport: klicka här

miniQ får pris från IVA’s Research 4 business

Använda EMR-aktiverade datoriserade beslutsstödssystem för att minska förskrivning av potentiellt olämpliga mediciner: en berättande granskning

Påverkan på processresultat av kliniska beslutsstödssystem (CDSS) som tillämpas på läkemedelsanvändning: översikt över systematiska granskningar

Sjuksköterskornas användning av datoriserade beslutsstödsystem påverkar läkemedelsövervakning på äldreboenden